Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.14/2022 WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

KOMUNIKAT NR.14/2022

WYDZIAŁU SPORTOWEGO WM OZB

 

W związku z tym że do Mistrzostw Polski Juniorów zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie od Okręgowych Związków Bokserskich ; Wydział Sportowy WM OZB przypomina o jak najszybszym zgłaszaniu zawodników do Wydziału Sportowego WM OZB na adres e-mail wojciech.nagorny@interia.pl . Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 05.06.2022 r..

W zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko zawodniczki, pesel, klub macierzysty, kategorię wagową, nr licencji, nazwisko i datę urodzenia trenera.

Zawodniczki nie zgłoszone lub zgłoszone po terminie, nie będą mogły uczestniczyć w Mistrzostwach.

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu PZB ustala się opłatę startową za udział zawodniczki w wysokości 65 zł Płatne na konto organizatora przed zawodami do dnia 07.06.2022 r. Dane do przelewu: -Nazwa odbiorcy: Bytomska Akademia Boksu BMP Paribas 47 1600 1462 1866 5979 1000 0001 Tytułem: „Startowe” wyszczególnić nazwiska zawodników.

 

Uchwałą Zarządu PZB, zawodnicy nie zgłoszeni lub zgłoszeni po terminie, nie będą mogli uczestniczyć w Mistrzostwach. Po zgłoszeniu, zawodnik nie może zmienić kategorii wagowej.

 

Uczestnicy powinni być ubezpieczeni od NNW i OC. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczenia zawodników, kradzieży, uszkodzenia czy zagubienia sprzętu przez zawodników. Jury zawodów zastrzega sobie prawo interpretacji Regulaminu Mistrzostw Polski Juniorów w przypadkach spornych. Za ewentualne szkody dokonane przez uczestników zawodów, odpowiedzialny finansowo jest trener lub kierownik (płatność na miejscu)

 

Waga, badanie lekarskie oraz konferencja techniczna odbędą się w Hali Sportowej w Bytomiu przy ulicy Frycza Modrzewskiego 5A.

14.06.2022 (wtorek) - do godz. 12,00 przyjazd ekip

godz. 12,00 – 14,00 badanie lekarskie i waga

 godz. 16,00 konferencja techniczna i losowanie

godz. 18,00 pierwsza seria walk eliminacyjnych

 

Pełny Komunikat Organizacyjny znajduje się na stronie internetowej PZB.

 

V-ce Prezes ds. Sportowych WM OZB

Wojciech Nagórny