Warszawsko-mazowiecki Okręgowy Związek Bokserski

KOMUNIKAT NR.2/2019 WYDZIAŁU SPORTOWEGO

KOMUNIKT NR. 2/2019

WYDIAŁU SPORTOWEGO WM OZB 

Wydział Sportowy WM OZB przypomina o dokonywaniu przez kluby wpłat składek  członkowskich za rok 2019  zarówno do OZB jak i PZB oraz wniesieniu opłat licencyjnych przez sędziów głównych, delegatów ITO, sędziów i zawodników.

Brak w/w opłat skutkuje niedopuszczeniem klubów, zawodników, sędziów do najbliższych zawodów.

 

Przew. Wydz, Sportowego WM OZB

Wojciech Nagórny